SYMFONICKÝ ORCHESTR

Spojením dvou naprosto odlišných světů (smyčců a dechů) vznikne nádherné těleso, které nás může svým zvukem rozradostnit, rozesmutnět, pobavit a někdy i lehce podráždit. Náš orchestr se zaměřuje především na hudbu klasickou.

  • Asi největším projektem, kterého jsme se účastnili je provedení oratoria Te Deum od A. Dvořáka.
  • Občas vybočíme a zahrajeme si hudbu jazzově tanečního žánru s třešťským Zatrestbandem, nebo doprovázíme sbor Melodie s jeho vánočním programem, kde si můžeme zahrát české koledy, ale i americké vánoční pop písně.
  • Doprovázíme sólisty z řad studentů nebo pedagogů naší školy a s tanečním oddělením se pokoušíme spojit živou hudbu s tancem (projekt Maškaráda). 

Ke tříbení zvuku je zapotřebí se věnovat také pouze smyčcovému repertoáru.
V tomto ohledu patří k našim nejodvážnějším počinům provedení 3. Braniborského koncertu od J. S. Bacha a Serenády E dur od A. Dvořáka. K serenádě nutno dodat, že nešlo o celé dílo (pak už by se nejednalo o odvahu, ale spíše o sebedestrukční sklony). Dirigent někdy zkouší až moc, ale zatím se nám nestalo, že bychom to měli „přezkoušené“, což je to nejhorší co Vás může v hudebním světě potkat.

Aktuality naleznete na https://www.facebook.com/smyccovyorchestrzusjihlava/