Rozvrhy hromadných předmětů 2024/25

Hudební nauka (dveře č. 1002)

Zápis do HN je možný pouze přes elektronickou žákovskou knížku – rezervační systém. Přístup do elektronické žákovské knížky bude zákonným zástupcům pouze nových žáků odeslán na mail. Stávající žáci mají přístupy vygenerovány z minulého roku. Pokud je více dětí z jedné rodiny a mají stejného zákonného zástupce, stačí na všechny tyto děti pouze jeden přihlašovací údaj.  

Registrační systém bude spuštěn v pátek 30.8.2024 v 16:00h. Žáci, kteří nastupují do přípravných ročníků (PHV) a 1. ročníků hudebních nauk jsou již zařazeni podle věku. 

  

Metodika vyučujících hudební nauky:

Eva Běhounková

 

Pavel Salák 

Naplňování výstupů školního vzdělávacího programu (strana 107 a 108) podle vlastní metodiky a s vlastními učebními pomůckami. Činnostní pojetí výuky s důrazem na praktické zvládnutí základních znalostí a dovedností, rozvíjení rytmických dovedností a hudební představivosti.

Petra Vybíralová

Seznámení s učivem hudební teorie v propojení s instrumentální praxí, s důrazem na logické pochopení učiva a procvičování formou her. Vše s ohledem na individuální schopnosti dětí.

Marie Kašpárková

Kromě HN učím hru na housle a kapelu JazzBandits. V nauce procvičujeme noty, stupnice, intervaly a akordy, protože bez toho se ve své hudební praxi neobejde žádný muzikant, ať už hraje sám, v orchestru nebo v kapele. Vyplňujeme pracovní listy, různé hudební křížovky, děláme intonační cvičení, poslechové aktivity a povídáme si o hudebních nástrojích a o skladatelích. Nezapomínáme ani na to, že hudba zahrnuje nejen klasiku, ale i mnoho dalších žánrů, jako jazz, rock nebo pop.


Sbory, soubory a orchestry 2023/2024

DPS RADOST

úterý

13.50 – 15.25

2026

Salák, Horáčková

DPS GAUDIUM

úterý

15.35 – 17.10

2026

Salák, Běhounková, Vybíralová

HUPP

úterý, čtvrtek

13.00 – 13.45

1005

Hedejová, Zahálková

FOUKANDO

čtvrtek

15.35 – 16.20

2026

Slavíková, Hedejová

TUTTI

pátek

16.25 – 18.00

2026

Nosek, Křepela, Slavíková

KYTAROVÝ SOUBOR

čtvrtek

16.25 – 18.00

1001

Podškubka, Rosický

CVRČCI

středa

14.40 – 15.25

2026

Michálková, Horáčková, Pulicarová

KOMORNÍ ORCH.

středa

15.35 – 17.10

2026

Vejvoda, Garcia Salas, Charvátová

SYMFONICKÝ ORCH.

pondělí

16.25 – 18.00

2026

Nosek, Michálková, Charvátová

BIG BAND

čtvrtek

17.15 - 18.50

2026

Hamerník

Jazzband

středa

16.25 – 18.00

studio

Kašpárková

AKORDEONOVÝ SOUBOR

pátek

14.40 – 15.25

3068

Hofbauerová

Soubor bicích nástrojů

čtvrtek

16:25 – 17:10

2026

Hamerník