Měsíční plán

 

                        

PLÁN NA ÚNOR 2024

 

 

2. 2.    Pololetní prázdniny

5. 2.    Schůzka „100 PR“ v 16 hodin ředitelna

6. 2.    Schůzka „100 náměstí“ 10.15 hodin

6. 2.    Pracovní schůzka Mahler je hudba v 11 hodin

           (Zudová, Zahálková, Salák, Hamerník, Nosek) v ředitelně

6. 2.    UR 11.45 hodin v LDO

7. 2.    Benefiční koncert učitelů Koncertní sál ZUŠ v 18 hodin

8. 2.    Pracovní schůzka s projektanty – nová střecha na ZUŠ v 8 hodin D. Fučíková

8. 2.    Předsoutěžní klavírní seminář Koncertní sál v 9 hodin (H. Doležalová)

8. 2.    Kytarové setkání Koncertní sál v 18 hodin

8. 2.    Smyčcový koncertík Varhanní sál v 18 hodin

9. 2.    Masopustní průvod TUTTI Masarykovo náměstí 15-17 hodin

9. 2.    Zkouška v Koncertním sále 15.45 hodin

12.-16. 2. Jarní prázdniny

18.2.   Zkouška Big bandu Orchestrální zkušebna 13-17 hodin (A. Veselý, M. Hamerník)

20.2.   Klavírní koncertík Koncertní sál v 18 hodin

21.2.   5. Hudební večer Koncertní sál v 18 hodin

22.2.   Zkouška v Koncertním sále ZUŠ Třešť 9-12 hodin

23.2.   Koncert v Koncertním sále v 16.30 hodin (Doležalová, Hedejová, Michálková)

23.2.   Goody Moody ZUŠ Jihlava - Ples SPŠS (zajistí A. Veselý, M. Hamerník)

24.2.   Zkouška TUTTI – orchestrální zkušebna

25.2.   A. Dvořák mladým – Koncert vítězů Praha Muzeum české hudby (zajistí E. Fišerová)

26.2.   LDO čtení v Městské knihovně v 8.30 a v 10 hodin (zajistí M. Kolář)

26.2.   Kytarový soutěžní podvečer 17.15 hod. Koncertní sál K. Podškubka

27.2.   Ukázková hodina pro rodiče HUPP

27.2.   Třídní předehrávka I. Horáčková Koncertní sál v 18.30 hodin

28.2.   LDO čtení v Městské knihovně v 8.30 a v 10 hodin

28.2.   Koncert tříd p. uč. K. Houdkové, A. Špejtkové, E. Vašíčkové

           - koncertní sál v 18 hodin

28.2.   Smyčcový koncert Varhanní sál v 18 hodin

29.2.   LDO čtení v Městské knihovně v 8.30 a v 10 hodin

29.2.   Ukázková hodina pro rodiče HUPP