Literárně-dramatický obor

Literárně-dramatický obor zkoumá zákoutí dramatického umění. Věnujeme se všem složkám divadelní tvorby: od nápadu k tématu, příběhu, dramaturgicko-režijní koncepci, scénickému řešení, hudbě až k výstavbě jednotlivých situací či vytváření postav. Zkrátka: jak to všechno vymyslet a zahrát tak, aby to divák pochopil a bavilo ho to. A také aby to nepřestalo bavit nás. Vše je přizpůsobeno věku žáků, takže zatímco ti starší tvoří a leccos už vědí, menší si spíše hrají a pomalu tomu přicházejí na chuť a kloub.

Literárně-dramatický obor učí děti vnímat a tvořit, prosazovat své nápady a respektovat nápady druhých. Hledáme a zkoušíme různé cesty jak vyjádřit témata a myšlenky – někdy jdeme zkratkou, jindy to vezmeme delší, ale o to zajímavější cestou. Zkoušíme se navzájem hodnotit, radit si a pomáhat si. Zkoumáme, co nás zajímá a baví, a také co by mohlo zajímat a bavit diváky. Pátráme po inspiraci doma, ve škole, v knihách i kinech. Říkáme si co je nového. Vyprávíme si příběhy a zážitky. Recitujeme, hrajeme si, čteme si, píšeme, přemýšlíme, schováváme se, převlékáme se, proměňujeme se, snažíme se uklidnit a za chvíli zase probudit, křičíme, šeptáme, breptáme, padáme a válíme se, máváme rukama, koulíme očima, kroutíme hlavou a máme moc pěkně zařízený divadelní sál.

V hodinách literárně-dramatického oboru se tedy učíme:

 • základní pravidla pohybu na jevišti
 • pracovat v souboru na přípravě divadelního představení, které budete hrát rodičům, přátelům nebo na přehlídkách
 • vytvářet a hrát krátké etudy: důraz na vytváření konkrétních situací na jevišti, charaktery a motivaci postav
 • procvičovat hlasitou a zřetelnou mluvu
 • improvizaci: pohotovost reakcí, rozvíjení situací, kreativita, respekt, sebekontrola
 • pantomimu: rozvíjení nonverbálních principů herectví
 • pohybové a kreativní hry, které vás naučí vnímat kamarády a prostor kolem vás
 • sólový projev: přednes, dramatický výstup (příprava textů do soutěží a k přijímacím zkouškám na umělecké školy)
 • teorii: definování žánrů, objasňování odborných pojmů, neznámých výrazů a cizích slov, stavba příběhu a dramatu
 • historii: vznik, vývoj a formy divadla
 • autorsky tvořit: vlastní vklad žáka (textový, výtvarný, režijní a dramaturgický podíl na tvorbě divadelní inscenace)
 • vnímat: vzájemné hodnocení práce, inspirativní četba, případně projekce filmu či záznamu divadelního představení s výkladem, rozborem a diskusí
 • jezdit na divadelní přehlídky
 • spolupracovat s hudebním a tanečním oborem: moderování koncertů a vystoupení