Důležité informace

15.12. Na Vánočním benefičním koncertě se vybralo 12.850,- Kč - všem štědrým dárcům děkujeme.

 

4. - 5.12.2021 - 1. ročník soutěže Antonín Dvořák mladým

 • Hana Molvová (pedagog Eva Fišerová), 3.kat. - zlaté pásmo + mimořádné ocenění za provedení skladby F. Chopina
 • Magdaléna Plucarová (pedagog Eva Fišerová), 4.kat. - stříbrné pásno
 • Magdaléna Plucarová (pedagog Eva Fišerová), 5.kat. - stříbrné pásno
 • Hana Molvová a Jan Molva (pedagog Eva Fišerová), čtyřruční klavír, 2. kat. - stříbrné pásmo
 • Eva Fišerová - mimořádné ocenění za vynikající pedagogické vedení

Gratulujeme!!!

 

2. Hudení večer 24.11. v 18 hod. se koná - prosím seznamte se s novými pravidly pro koncerty (viz níže)

23.11. 2021 Aktuální pravidla pro koncerty zde >>>

Koncerty, které pro vás chystáme naleznete v akualitách sekce koncerty, výstavy a představení.

27.10. - 29.10. jsou Podzimní prázdniny - výuka neprobíhá

V pondělí 25.10. a úterý 26.10. na rozdíl od některých základních škol výuka probíhá dle rozvrhu

22.9. 2021 Zahajovací koncert v 17 hod. program zde >>>

ZUŠ Jihlava začíná novou koncertní sezonu a zve všechny na svůj zahajovací koncert. Ve středu se představí nejen skvělí solisté, ale též projekt tanečního oboru spolu se sbory a symfonickým orchestrem. Společně oživí Směs národních písní Otakara Jeremiáše ve scénickém provedení.

Přijďte podpořit mladé umělce, kteří hrají opět živě v DKO Jihlava!!!

11.9. 2021 naši současní a bývalí žáci si zahráli v Rudolfinu v rámci festivalu Dvořákova Praha

Kateřina Zachová - klavír, Vojtěch Čermák - flétna, Anna Čermáková - violoncello. Poprvé v historii školy si naši studenti mohli zahrát v rámci prestižního mezinárodního festivalu Dvořákova Praha.

Gratulace a velký dík!!!

 

Vážení rodiče,

na Váš mail (zákonného zástupce 1 uvedeného v přihlášce) byly nově přijatým žákům odeslány přihlašovací údaje do el. žákovské knížky. Stávající žáci používají stejné přihlašovací údaje, které byly odeslány minulý rok. Přes tuto el. žákovskou knížku bude v hudebním oboru fungovat i rezervační systém pro hudební nauky. Žáci, kteří nastupují do přípravných ročníků (PHV) a 1. ročníků hudebních nauk (1.vm – vyrovnávací mladší a 1.vs – vyrovnávací starší) jsou již zařazeni a rodiče těchto žáků byli o zařazení informaváni mailem. Výjimkou jsou žáci 1.A a 1.B, kteří se budou přihlašovat elektronicky přes el. žákovskou knížku. Rodiče těchto žáků nedostali informaci o zařazení do hudební nauky, protože si mohou vybrat z  více termínů.

Stávající žáci mají přístupy vygenerovány z minulého roku. Pokud je více dětí z jedné rodiny a mají stejný mail 1. zákonného zástupce, stačí na všechny tyto děti pouze jeden přihlašovací údaj (za předpokladu, že jste na přihlášce do ZUŠ uvedli na každé dítě stejný mail 1. zákonného zástupce). Pokud tomu tak není, napište mi na sobotka@zus-jihlava.cz, na který mail chcete všechny Vaše děti sjednotit.

V el. žákovské knížce bude po založení třídních knih a domluvě rozvrhu také uvedeno, k jakému vyučujícímu byli nově přijatí žáci zařazeni a následně záznamy jednotlivých lekcí výuky.

Tuto el. žákovskou knížku využívejte i během roku ke komunikaci s vyučujícím, posílání omluvenek apod.

Školné bylo odesláno rodičům pouze od pedagogů, kteří nevyučují ve skupince. Při domluvě rozvrhu dochází ke změně skupinek, čímž se mění i výše školného. Z tohoto důvodu bude školné od pedagogů vyučující také ve skupinkách odesláno až po domluvě rozvrhu.

Rezervační systém bude spuštěn v pondělí 30. 8. 2021 v 00:00h.

Více informací na: http://www.napoveda-klasifikace.jphsw.cz/napoveda/el-zakovska-knizka/

Domluva individuálního rozvrhu bude probíhat ve středu 1. září od 9:00h do 11:00 a od 13:00 do 17:00, 2. a 3. září od 13:00 do 17:00.

Výuka dle rozvrhu začíná od pondělí 6.9.2021.

Děkujeme a přejeme pěkné prázdniny

ZUŠ Jihlava

----------------------------

Tubové kurzy v ZUŠ Jihlava

-------------------------

1.7.2021 Klavírní soutěž o cenu Gustava Mahlera 2021

Alžběta Nikiforová ve II. kat - 2. cena

z klavírní třídy MgA. Hany Paštykové

Gratulujeme!!!

----------------------------------------------------

23.6. v 18 hod. 2. Absolventský koncert program zde >>>

22.6. v 18 hod. 1. Absolventský koncert program zde >>>

 

14.6. Prague Junior Note 2021 (11. - 13.6.2021)

Alžběta Nikiforová (II. kat.) - čestné uznání

z klavírní třídy p. uč. MgA Hany Paštakové

Gratulujeme!!!

 

Klavírní soutěž 5. 6. 2021

Mladí pianisté hraji na Steinway

Daniela Stretavská 3. cena

Alžběta Nikiforová 4. cena

z klavírní třídy p. uč. MgA. Hany Paštykové

Gratulujeme!!!

 

Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů JUNIOR BRNO 2021  5. 6. 2021

Eliška Jindřichová                                           1. místo

Hana Molvová                                                 2. místo

z dechové třídy p. uč. Anežky Václavíkové DiS.

Gratulujeme!!! 

--------------------------------------------------------------

Čestné prohlášení k hromadné výuce nad 10 osob ke stažení zde:

/sites/default/files/cestne_prohlaseni-zus_jihlava_covid.docx

--------------------------------------------------------------

21.5. Koncert tam a zase zpátky v 19 hod. program zde >>> online

upoutávka zde: https://www.youtube.com/watch?v=_a1nZyvXLCk

sledovat můžete na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=DF-dB1GfX5E

 

 

Vážení rodiče, na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví dochází k dalším změnám ve výuce na Základních uměleckých školách (kromě individuální výuky, ta probíhá beze změn).

 

    Od pondělí 10. 5. 2021 je na základní umělecké škole umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo ve výuce ve vnitřních prostorech v nejvyšším poštu 3 žáků v jedné skupině.  Žáci, kteří se zúčastní těchto konzultací nebo výuky, nejsou povinni se podrobovat testování ani dokladovat jiné skutečnosti a nevztahuje se na ně podmínka plochy 15m2. Všichni žáci, kterých se toto dotýká, budou o způsobu výuky informování svými třídními učiteli.

 

Rovněž je umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce konané pouze ve vnějších prostorech, a to při dodržení podmínky maximálně 30 osob ve skupině tak, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 za těchto podmínek:

 1. Žáci se účastnící se  konzultací nebo výuky podléhají povinnému testování (testování nemá povinnost provádět ZUŠ)

 Žák prokáže že:

 • Absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
 • Absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS -CoV-2 s negativním výsledkem
 • Doloží čestné prohlášení svého rodinného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
 • Postoupí preventivní jednorázový vlastní antigenní test, který provede za přítomnosti pedagoga

ÚČASTNÍKOVI NEBO ŽÁKOVI, KTERÝ NESPLNÍ TYTO PODMÍNKY, NEUMOŽNÍ ŠKOLA ÚČAST NA VZDĚLÁVÁNÍ.

 

Velice rádi, bychom uvítali ve škole už všechny žáky, ale nejsme jako škola schopni zajistit a splnit do pondělí 10. 5. 2021 výuku hromadných předmětů z důvodů bezpečnosti žáků a sociálního zázemí v případě výuky ve vnějších prostorech. Roli zde sehrává i otázka počasí a samozřejmě testování, proto bude hromadná výuka dále probíhat distanční formou. Jakmile zajistíme bezpečné podmínky výuky, nebo se dále uvolní epidemiologická situace, budeme Vás neprodleně informovat.

Vážení rodiče, velice Vám děkuji za pochopení.

S úctou

Mgr. Dana Fučíková – ředitelka školy

/sites/default/files/informace_pro_skoly_a_skolska_zarizeni_final_k_odeslani.pdf

 

--------------------------------------------------------

Zveme Vás na virtuální prohlídku ZUŠ a představujeme z její činnosti

https://www.youtube.com/watch?v=Ai0aL5EKe-8

https://zus-jihlava.cz/talentove-zkousky

----------------------------------------------------

Vážení rodiče,

 

od pondělí 26. 4. 2021 nenastaly v uvolnění vládních opatření pro ZUŠ žádné změny. Dále je na ZUŠ povolená prezenční individuální výuka (učitel a jeden žák) a dále  individuální konzultace. Při individuální výuce na ZUŠ nebude povinnost žáky testovat, ale ostatní hygienická nařízení platí. To znamená, že žáci musí dbát na desinfekci rukou a používat ochranu úst a nosu. Vstup do školy pouze hlavním vchodem.

Rodiče bohužel nemají vstup do školy povolen.

Těšíme se na Vás.

 

ZUŠ Jihlava

/sites/default/files/i._faze_otevreni_skol.pdf

/sites/default/files/mimoradne-opatreni-opatreni-ve-skolach-s-1.-fazi-rozvolneni-s-ucinnosti-od-12.-4.-2021-do-odvolani_004.pdf

---------------------------------------------------

ZUŠ Jihlava se představuje pro nové uchazeče 

https://youtu.be/Ai0aL5EKe-8

Těšíme se na Vás

https://www.zus-jihlava.cz/talentove-zkousky

---------------------------------------------------

Koncert učitelů ZUŠ Jihlava

/sites/default/files/koncert-ucitelu-2021-trailer.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=TQmnXJroAc0

Koncert proběhne 31. 3.2021 v 19:00 na tomto odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=XxfNsyRvyd4&t=0s

--------------------------------------------------------------

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

 

Dle usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření je provoz ZUŠ od 27. února 2021 do 21. března 2021 ve stejném režimu jako dosud viz odkazy níže.

/sites/default/files/sb0039-2021.pdf

/sites/default/files/usneseni-nouzovy_stav.pdf

/sites/default/files/usneseni-omezeni_provozu_skol.pdf

/sites/default/files/usneseni-urcene_skoly.pdf

/sites/default/files/zakon_-_94_2021.pdf

------------------------------------------------

23.2.2021

Milí žáci, vážení rodiče a všichni podporovatelé naší školy. 

V září 2020 jsme se přihlásili do grantové výzvy Karel Komárek Family Foundation (více na https://pianadoskol.cz/ ). Jelikož jsme byli ohodnoceni jako škola, která by si nový nástroj zasloužila, byli jsme zařazení do veřejné sbírky, kde se vybíralo na nové pianino od firmy Petrof. 18.2.2021 bylo pro naši školu vybráno potřebných 219.000,- Kč a my nyní čekáme na souhlas zřizovatele s darovací smlouvou, na základě které nám budou poskytnuty finanční prostředky na nákup nového pianina. Všem přispěvatelům patří veliký dík, obzvláště pak štědrým donátorům, kteří přispěli zásadnější částkou  

Mgr. Dana Fučíková, ředitelka školy 

 

Vážení rodiče, 

se zpožděním a poněkud složitějším průběhem jsme aktivovali licenci Microsoft office 365 pro naši školu.  Součástí této licence je také aplikace Teams, která je v ostatních školách poměrně rozšířená. 

Pokud máte připomínky k dosavadnímu průběhu distanční formy výuky, můžete prostřednictvím vyučujícího nebo vedení školy zvolit jakoukoli jinou formu výuky včetně online konzultací nebo výše zmíněné aplikace Teams. 

 

Od 15.2.2021 přechází na možnost online konzultace výtvarný obor a hudební nauka. 

 

Děkujeme za zpětnou vazbu 

Vedení ZUŠ Jihlava 

--------------------------------------------------------------

Informace k vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/21

 

Vážení rodiče,

informaci o hodnocení žáků za 1. pololetí školního roku 2020/21 naleznete v elektronických žákovských knížkách.

Po návratu k prezenční formě výuky dostanou děti výpis z vysvědčení za 1. pololetí.

 

Děkujeme za pochopení

 

Vedení ZUŠ Jihlava

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

vyjádření mšmt K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM KE KORONAVIRU naleznete na tomto odkazu:

http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

9.- 13.3. Jarní prázdniny (výuka neprobíhá)

5.3. Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír

 • Terezie Zachová v 0. kat. (p.uč. Eva Fišerová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Dorota Prudká v 0. kat. (p.uč. Hana DOležalová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Ráchel Misařová v I. kat. (p.uč. Eva Fišerová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Hana Molvová ve II. kat. (p.uč. Eva Fišerová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Alžběta Nikiforová ve II. kat. (p.uč. Hana Paštyková) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Šárka Misařová ve III. kat. (p.uč. Eva Fišerová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Magdaléna Plucarová ve III. kat. (p.uč. Eva Fišerová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Ester Fuxová ve IV. kat. (p.uč. Hana Doležalová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Jan Molva v V. kat. (p.uč. Eva Fišerová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Martin Zach v V. kat. (p.uč. Eva Fišerová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Kateřina Čermáková v VI. kat. (p.uč. Eva Fišerová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Klára Ema Piňosová v VII. kat. (p.uč. Hana Doležalová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Klára Zachová v IX. kat. (p.uč. Eva Fišerová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Kateřina Zachová v IX. kat. (p.uč. Eva Fišerová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Klavírní duo (Franěk, Kodetová) v I. kat. (p. uč. Eva Fišerová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Klavírní duo (Prudká, Škrdlová) v I. kat. (p. uč. Eva Fišerová a Hana Doležalová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Klavírní duo (Molvová, Plucarová) ve II. kat. (p. uč. Eva Fišerová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Klavírní duo (Misařová, Misařová) v II. kat. (p. uč. Eva Fišerová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Klavírní duo (Čermáková, Piňosová) ve III. kat. (p. uč. Eva Fišerová a Hana Doležalová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Markéta Kodetová v 0. kat. (p.uč. Eva Fišerová) - 1. místo
 • Jáchym Nosek v I. kat. (p.uč. Eva Fišerová) - 1. místo
 • Anežka Nejedlá v I. kat. (p.uč. Bohumíra Holoubková) - 1. místo
 • Monika Nejedlá v VI. kat. (p.uč. Bohumíra Holoubková) - 1. místo
 • Tobiáš Karel ve II. kat. (p.uč. Monika Fuxová) - 2. místo
 • Eliana Piková ve III. kat. (p.uč. Hana Doležalová) - 2. místo
 • Linda Dubová ve III. kat. (p.uč. Hana Doležalová) - 2. místo
 • Marta Švorčíková ve III. kat. (p.uč. Hana Paštyková) - 2. místo
 • Vít Došek ve IV. kat. (p.uč. Hana Doležalová) - 2. místo
 • Karolína Přenosilová ve IV. kat. (p.uč. Hana Paštyková) - 2. místo
 • Barbora Smolíková v VI. kat. (p.uč. Bohumíra Holoubková) - 2. místo
 • Magdalena Nováková v VI. kat. (p.uč. Hana Doležalová) - 2. místo

Gratulujeme!!!

4.3. Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje

housle:

 • Klára Mikolajková ve II. kat. (p.uč. Hana Vysloužilová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Eliška Truplová ve II. kat. (p.uč. Marie Michálková) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Klára Lukšů ve III. kat. (p.uč. Hana Vysloužilová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Terezie Traganová ve III. kat. (p.uč. Hana Vysloužilová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Zuzana Plassová v VI. kat. (p.uč. Marie Michálková) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Tereza Žáčková v VII. kat. (p.uč. Hana Vysloužilová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Kateřina Švíková v VIII. kat. (p.uč. Hana Vysloužilová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Pavlína Pulicarová v IX. kat. (p.uč. Hana Vysloužilová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Eliška Rychnovská v 0. kat. (p.uč. Marie Michálková)  - 1. místo
 • Alena Musilová v I. kat. (p.uč. Marie Michálková) - 1. místo
 • Alex Friedl ve II. kat. (p.uč. Marie Michálková) - 1. místo
 • Anna Rychnovská ve IV. kat. (p.uč. Marie Michálková)  - 1. místo
 • Jolana Dubová v IX. kat. (p.uč. Hana Vysloužilová)  - 1. místo

viola:

 • Amálie Šnýdrová v V. kat. (p.uč. Ondřej Tomečka) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Vojtěch Molva v VI. kat. (p.uč. Ondřej Tomečka) - 1. místo s postupem do krajského kola

violoncello:

 • Helena Fialová ve II. kat. (p.uč. Martina Charvátová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Zuzana Ela Piňosová ve II. kat. (p.uč. Martina Charvátová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Zuzana Dubová v VII. kat. (p.uč. Martina Charvátová) - 1. místo s postupem do krajského kola

Gratulujeme!!!

15.2. Mezinárodní festival dechových orchestrů Praha 2020

 • TUTTI - dechový orchestr ZUŠ Jihlava v nejvyšší kategorii získal bronzové pásmo

Gratulujeme!!!

15.2. Účast našich žáků na další zkoušce společného orchestru České filharmonie a žáků základních uměleckých škol.

12.2. Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru

 • Jan Procházka ve II. kat. (p.uč. Karel Podškubka) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Julie Machovcová v V. kat. (p.uč. Karel Podškubka)  - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Vladimíra Přibylová v VI. kat. (p.uč. Karel Podškubka) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Kvarteto (Machovcová, Palán, Procházka, Přibylová) ve II. kat. (p.uč. Karel Podškubka) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Adam Zachariáš ve III. kat. (p.uč. Luboš Vondrák) - 1. místo
 • Pavel Fuxa v kat. O.b) (p.uč. Luboš Vondrák) - 2. místo
 • Matěj Havlík v VII. kat. (p.uč. Filip Rosický) - 2. místo

Gratulujeme!!!

5.2. Na benefičním koncertě učitelů se vybralo 4.810,- Kč. Výtěžek byl určen pro Oblastní Charitu Jihlava (na podporu Domácí zdravotní péče) a předán v závěru koncertu ředitelce Oblastní charity v Jihlavě paní Ing. Haně Fexové. Poděkování patří účinkujícím a všem štědrým dárcům!

31.1. Pololetní prázdniny.

28.1. Do pokladniček na tradičním Tříkrálovém koncertu ZUŠ Jihlava se celkem vybralo rekordních 19.401,- Kč - všem štědrým dárcům děkujeme!!!

24.1. - 26.1. Soustředění symfonického orchestru - info pro účastníky zde >>>

11.1. účast našich žáků na projektu ČF a AZUŠ - sobotní soutředění v Praze

Výuka začíná 6.1.2020

23.12 - 3.1. Vánoční prázdniny

18.12. Na benefičním Vánočním koncertě se vybralo rovných 10.000,- Kč. Všem štědrým dárcům děkujeme!!!

16. - 19.12 na naší škole proběhla kontrola z České školní inspekce

10.11. První setkání účastníků projektu společného orchestru České filharmonie a Asociace Základních uměleckých škol. Naši školu reprezentuje celkem 9 žáků.

21.9. Dechový orchestr TUTTI skvěle reprezentovalo Město Jihlava a Kraj Vysočina na 4. Mezinárodním festivalu Golden Sardana ve Španělském Lloret de Mar

 • II. prize Exellent Golden diploma v kategorii Concert
 • Special prize pro solový výkon Jana Fuchse na xylofon

4.9. Žesťové kvinteto v Senátu Parlamentu ČR reprezentovalo ZUŠ Jihlava na koncertě K 30. výročí Sametové revoluce

 

2.9.2019 Začátek školního roku 2019/2020

 

Přihláška k talentovým zkouškám >>>

 

 

O que é uma declaração de tese? Cada trabalho que você escreve deve ter um ponto principal, uma idéia principal, ou mensagem central. O(s) argumento(s) que você faz em seu trabalho deve(m) refletir esta idéia principal. A frase que capta sua posição sobre esta idéia principal é o que chamamos de declaração de tese. Onde comprar uma tese? Use este site https://comprartcc.com.br/ para ajudar os estudantes. Quanto tempo precisa ser? Uma declaração de tese focaliza suas idéias em uma ou duas sentenças. Ela deve apresentar o tema de seu trabalho e também fazer um comentário sobre sua posição em relação ao tema. Sua declaração de tese deve dizer a seu leitor sobre o que se trata o artigo e também ajudar a orientar sua redação e manter seu argumento focalizado.