Platby školného

ÚPLATA /ŠKOLNÉ/ ZA VZDĚLÁVÁNÍ
ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Úplata za vzdělání (školné) se na základě údajů zaslaných přes email hradí bezhotovostním převodem (Jediná možnost hotovostní platby je možná v bance ČSOB na účet školy - jedná se pravděpodobně o zpoplatněnou transakci).

Úplatu není možné platit hotově v kanceláři školy.

 

 

Měsíčně

v Kč

Pololetně

v Kč

Hudební obor: 1,0 lekce (individuální vyučování)

Skupina 2 žáků nebo 0,5 lekce

Skupina 3 – 4 žáků

330,-

220,-

210,-

1.650,-

1.100,-

1.050,-

Výtvarný obor:

220,-

1.100,-

Taneční obor:

220,-

1.100,-

Literárně dramatický obor:

220,-

1.100,-

Pěvecké sbory:

90,-

450,-

Přípravné studium: Hudební

Výtvarné

Taneční

Literárně dramatické

220,-

220,-

200,-

200,-

1.100,-

1.100,-

1.000,-

1.000,-

Hudebně pohybová příprava (HUPP)

120,-

600,-