2015 - 2016

Mezinárodní festiveal dechových hudeb Praha 2016 (20.2.2016)

Violoncellová soutěž Jana Vychytila Praha (28. - 29 .11.2015)

Pro Bohemia 2016 Ostrava (8. - 10.4.2016)

Per quattro mani: XI. ročník Mezinárodní klavírní soutěže ve čtyřruční hře Praha (22. - 23.4.2016)

  • Martin Zach a Jan Molva (Eva Fišerová) - 3. místo
  • Kateřina a Klára Zachovy (Eva Fišerová) - 3. místo
  • Lenka Mončeková a Kateřina Němečková (Eva Fišerová) - čestné uznání I. stupně

Ústřední kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů J. Hradec (13. - 15.5.2016)

  • Smyčcové trio (T. Junová-ZUŠ H. Brod, Martina Charvátová) - 1.místo

Ústřední kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů Orlová (6. - 8.5.2016)