Měsíční plán

PLÁN NA ŘÍJEN 2018

 

1. 10.       Porada ředitelů D. Fučíková 14.30 hod.

3. 10.       Umělecká rada LDO 12.15 hod.

3. 10.       Klavírní sekce 15.25 hod.

 

4. 10.       Začátek výuky angličtiny

6. 10.       Zkouška TUTTI 9 - 12 hod.

 

10. 10.     Klavírní koncert Fr. Jeřábka, Koncertní sál ZUŠ v 18 hod.

 

12. 10.     Tančírna Jihlava + Big Band ZUŠ Jihlava

 

16. 10.     Kytarový koncert: Koncertní sál ZUŠ 17.30 hod.

17. 10.     Klavírní koncertík: koncertní sál ZUŠ v 18 hod.

 

26. - 28. 10. Celostátní přehlídka scénického tance v Jablonci nad Nisou – Hana Zudová

 

29. a 30. 10. Podzimní prázdniny

 

31. 10.     Věrní žáci se vracejí: Koncertní sál ZUŠ v 18 hod.