Měsíční plán

     

PLÁN NA DUBEN 2018

 

3. 4.     Porada vedení 9. 30 hod.

3. 4.     Kytarový aprílový koncert Hala 17,30 hod.

4. 4.     Pedagogická rada 9. 30 HN

            + Umělecká rada

4. 4.     Klavírní sekce 15. 25 na č. 3047

4. 4.     Koncert Petra Sedláka a hostů Koncertní sál ZUŠ v 18. hod.

5. 4.     Školení GDPR  8.30 – 14. 30 (D. Fučíková, J. Nováková)

5. 4.     Vernisáž VO a SPŠT Helenín v 16. hod. Hala ZUŠ

6. 4.     Průzkum TO a HUPP 16.30 -17.30 hod.

6. 4.     Dvojpremiéra LDO v DIOD 19. 30

10. 4.   Třídní předehrávka p. uč. M. Charvátová hala ZUŠ 17. 30 hod.

11. 4.   Průzkum HO na č. 1001 od 16.30 – 17. 30 hod.

11. 4.   1. Absolventský koncert Koncertní sál ZUŠ v 18. hod.

12. 4.   Soustředění Gymnázia Jihlava orchestrální zkušebna 8. 30 – 13. 30 hod.

12. 4.   Vernisáž 17. hod. (zajistí K. Podškubka a M. Michálková)

12. 4.   Klavírní koncertík hala ZUŠ v 18. hod

13. 4.   Průzkum VO na č. 3053, 3055 od 16. 30 – 18. hod.

17. 4.   Třídní předehrávka p. uč. A. Veselého Hala ZUŠ v 17. 30. hod.

18. 4.   Průzkum na č. 1001 od 16. 30. - 17.30 hod.

18. 4.   2. Absolventský koncert Koncertní sál v 18. hod.

19. 4.   Klavírní přehlídka ve čtyřruční hře ZUŠ Polná

19. 4.   Třídní předehrávka p. uč. M. Fuxové č. 1001 v 17. 30 hod.

20. 4.   Krajské kolo taneční přehlídky Třebíč

24. 4.   Třídní předehrávka p. uč. H. Vysloužilové Hala ZUŠ v 17. hod.

25. 4.   ÚUR Praha A. Veselý

25. 4.   Slavnostní koncert DKO v 18. hod.

26. 4.   Třídní předehrávka p. uč. Rosického Hala ZUŠ od 17.30 hod.

26.-29. 4. Ústřední kolo zpěv Turnov D. Fučíková

27. 4.   Průzkum TO + HUPP  na č. 1008 od 16.30 – 17.30hod.

28. 4.   Big Band ZUŠ Jihlava Luka nad Jihlavou

30. 4.   Ředitelské volno