Měsíční plán

PLÁN NA PROSINEC 2018

 

3. 12.   Zahájení Vánoční výstavy VO

4. 12.   Vystoupení v DPS Luka nad Jihlavou v 9. 30 hod. (zajistí Vysloužilovi)

4. 12.   Zahájení výstavy VO v městské knihovně Jihlava

4. 12.   Smyčcový Vánoční koncert Koncertní sál ZUŠ v 18 hod

5. 12.   Umělecká rada 12.15 v LDO

5. 12.   Klavírní sekce – velká přestávka

6. 12.   Třídní předehrávka p. uč. B. Vysloužila, Koncertní sál 16.30 hod.

8. 12.   Vystoupení TO třídy D. Zahálkové na evangelické faře 14.45 hod.

8. 12.    Benefiční Tančírna Třešť – vystoupí Big band ZUŠ Jihlava

10. - 14. 12. Třídní předehrávky p. uč. L. Hedejové ve třídě č. 4078 vždy v 17 hod.

10. 12.  Vánoční koncert třídy p. uč. K. Petrovičové Koncertní sál v 17 hod.

11. – 13. 12. Vánoční jarmark v galerii U Zlatého lva 14 – 17 hod.

11. 12.  Svařený kytarový koncert, Koncertní sál 17. 30 hod.

12. 12.   Porada ředitelů Magistrát m. Jihlavy D. Fučíková 13 hod.

12. 12.  Třídní předehrávka p. uč. M. Zemanové, Koncertní sál v 18 hod.

13. 12.  Třídní předehrávka p. uč. D. Fučíkové Koncertní sál v 17 hod.

14. 12.  Kurzy Lesního rohu prof. Petráš na č. 1, zajistí J. Koudelková

14. 12.  Třídní předehrávka p. uč. E. Fišerové v 16 hod. - Koncertní sál

16. 12.   Koncert KFGM a DPS Gaudium DKO v 18 hod.

17. 12.   Třídní předehrávka p. uč. M. Hofbauerové Koncertní sál v 17 hod.

17. 12.   Vystoupení TO v Horáckém divadle v 17 a 19 hod.

18. 12.   Vystoupení v Dětském centru Jihlava (zajistí K. Petrovičová a F. Rosický)

18. 12.   Třídní předehrávka p. uč. Š. Šimonové, Koncertní sál 18 hod.

19. 12.   Vánoční benefiční koncert Koncertní sál v 18 hod.

20. 12.   Třídní předehrávka p. uč. M. Michálkové a M. Kelíškové, Koncertní sál 17 hod.

21. 12.   Zkouška „Rybovka“ kostel sv. Ignáce 18.30 hod.

24. 12.    Rybova vánoční mše 24.00 hod chrám sv. Ignáce

28. 12.   Vánoční koncert kostel sv. Kříže v 18 hod. Symfonický orchestr ZUŠ Jihlava,

              DPS Gaudium a JSPS Melodie

 

Nástup do školy po vánočních prázdninách 3. 1. 2019 ve čtvrtek

 

8. 1. 2019   Tříkrálový koncert kostel sv. Jakuba v 16.30 hod.

 

Vedení školy přeje všem zaměstnancům krásné prožití Adventního času