Měsíční plán

PLÁN NA LISTROPAD 2019

6. 11.      Pedagogická rada 9.30 na č. 1002 HN

               Po ukončení Klavírní sekce

6. 11.      Umělecká rada 12.15 v LDO

6. 11.      Porada ředitelů ve 14 hodin magistrát D. Fučíková

6. 11.      Hudební večer v 18 hodin Koncertní sál

 

10. 11.    Zkouška Koncertní sál Smyčcový orchestr a PS Campanula 17 - 20 hod.

 

13. 11.    Klavírní koncertík Koncertní sál v 18 hod.

13. 11.    Vernisáž v OGV   v 17 hodin (zajistí M. Zemanová)

 

14. 11.    Vystoupení pro Vysokou školu polytechnickou (zajistí F. Rosický)

 

15. 11.    Zkouška v DKO na nedělní koncert

 

17. 11.    Slavnostní orchestrální koncert v DKO 19.30 hod.

 

19. 11.    Dechový večer Koncertní sál v 18 hodin

 

20. 11.    Varhanní sekce P. Sobotka Praha

 

22. - 23. 11.  Sborové soustředění Chaloupky

 

26. 11.   Koncert pěvecké třídy D. Fučíkové a DPS Gaudium Koncertní sál v 18 hodin

 

29. 11.   Klavírní oddělení šablony v 10 hod.

 

30. 11.   Zahájení adventu Luka nad Jihlavou v 17 hodin (zajistí Vysloužilovi)

 

30. 11.   Zpěvy adventní kostel sv. Ignáce Smyčcový orchestr ZUŠ Jihlava a JSPS Melodie