ZUŠ Jihlava

 

PŘEJEME VŠEM ŽÁKŮM KRÁSNÉ PRÁZDNINY A TĚŠÍME SE NA VÁS V ZÁŘÍ

 

3.9. Den otevřených dveří památek (mimo jiné i v naší škole 9-15hod.) více zde>>>

12. - 13.5. Ústřední kolo soutěže ZUŠ v Jindřichově Hradci v komorní hře s převahou  smyčcových nástrojů

 • Smyčcové trio ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod a ZUŠ Jihlava (T. Junová, M. Charvátová) - 1.místo

GRATULUJEME!!!

6. - 7.5. Ústřední kolo soutěže ZUŠ v Orlové v komorní hře s převahou dechových nástrojů

 • Saxofonové kvarteto (A. Veselý) - 1. místo
 • Žesťové kvinteto (W. Hofbauer) - 1. místo
 • Žesťové kvarteto TRP -TRB (J. Nosek) - 1. místo
 • Kvarteto zobcových fléten (D. Slavíková) - 2. místo

GRATULUJEME!!!

28.4. TUTTI - Dechový orchestr ZUŠ Jihlava - postoupilo do druhého kola rozhlasové soutěže Concerto Bohemia 2016

22. - 23.4. 

 • Per quattro mani (XI. ročník Mezinárodní klavírní soutěže ve čtyřruční hře) - Praha
 • Martin Zach a Jan Molva (E. Fišerová) - 3. místo I. kategorie
 • Kateřina a Klara Zachovy (E. Fišerová) - 3. místo III. kategorii
 • Lenka Mončeková a Kateřina Němečková (E. Fišerová) - čestné uznání I. stupně IV. kategorii

GRATULUJEME!!!

15.4.

 • Mladý pianista 2016 - výsledková listina >>>
 • Jan Molva (E. Fišerová) - Hlavní cena v I. kategorii
 • Hana Molvová (E. Fišerová) - cena pro nejmladšího účastníka

GRATULUJEME!!!

8. - 10.4.

 • PRO BOHEMIA 2016 (Ostrava)
 • Jaroslav Munduch - baskřídlovka (J. Nosek) - 3.cena
 • Barbora Nosková - klarinet (M. Svobodová) - čestné uznání

GRATULUJEME!!!

9.4.

 • Divous 2016 Krajské kolo přehlídky LDO (Nové město na Moravě)
 • Hlavní divácká cena - za smršť nápadů (Neuvěřitelná dobrodružství dle vyprávění starého pána do divadelního jazyka hbitě převedená)
 • Divácká cena  - za ztvárnění pravěkých lidí (Ugh!Ugh! aneb Andrtálci a neandrtálci)

GRATULUJEME!!!

6.4.

 • Krajské kolo soutěře ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů - výsledková listina zde >>>
 • Smyčcové trio ZUŠ J.V. Stamice Havlíčkův Brod a ZUŠ Jihlava (T. Junová, M. Charvátová) - 1.cena a návrh na postup do ústředního kola
 • Klavírní trio (J. Mrázek, M. Majerová, M. Charvátová) - 1.cena
 • Barokní soubor (H. Vysloužilová, E. Fišerová, M. Charvátová) - 1.cena
 • Tamara Junová (ZUŠ J.V. Stamice Havlíčkův Brod a ZUŠ Jihlava) - cena poroty za pedagogické vedení

GRATULUJEME!!!

2. - 3. 4.

 • Krajské kolo přehlídky scénického tance 2016 (České Budějovice) - závěrečná zpráva zde >>>
 • Jemine, domine (H. Zudová) - ocenění za odkaz ke kulturní tradici a režijní nápaditost

GRATULUJEME!!!

 

 

Přihláška ke studiu >>>

26. ročník akce
Den otevřených dveří památek
a Den zemědělců, potravinářů a venkova
Kraje Vysočina – Dožínky
pod názvem Památky a komunity 3. 9. 2016 >>>

Vážení spoluobčané, obyvatelé Jihlavy, chtěli bychom vás požádat o vyplnění dotazníku, který se týká vaší spokojenosti s kulturní nabídkou, možnostmi volnočasového vyžití a turistické atraktivity Jihlavy. Dotazník má 19 otázek a jeho vyplnění vám zabere zhruba 15-20 minut. Jeho vyplněním nám velmi pomůžete ve snaze zkvalitnit služby v oblasti kulturního a volnočasového vyžití.
Dotazník zde >>>