Koncerty a vystoupení, výstavy, představení

29.11. Klavírní koncertík v 18 hod. (Koncertní sál)

3.12. Vánoční výstava VO

4.12. Smyčcový vánoční koncert v 18 hod. (Koncertní sál)

17.12. Vánoční pohádka - vystoupení tanečního oboru v 17 hod. a 19 hod. (HDJ)

19.12. Vánoční koncert v 18 hod. (Koncertní sál)

8.1.2019 Tříkrálový koncert v 16.30 hod (Chrám sv. Jakuba)