Talentové zkoušky

Žáky do PHV(PS) přijímáme společně s nástupem do první třídy základní školy.

Pro předškolní děti máme k dispozici pouze Hudebně pohybovou přípravu (HUPP).

Termíny talentových zkoušek:HUPP (Hudebně pohybová příprava) – pro předškolní děti (přízemí, místnost 1008)

 • pátky 6.4. a 27.4.2018 16:30 - 17:30


Hudební obor (přízemí, místnost 1001)

 • středy 4.4., 11.4., 18.4. a 2.5.2018 16:30 - 17:30


Taneční obor (přízemí, místnost 1008)

 • pátky 23.3., 6.4. a 27.4.2018 16:30 - 17:30


Výtvarný obor  (druhé patro, místnost 3055 nebo 3053)

 • pátky 13.4., 4.5. a 18.5.2018 16:30 - 18:00


Literárně – dramatický obor (první patro, místnost 2035)

 • čtvrtek 10.5. a úterý 15.5.2018 16:00 - 17:00


Doplňující průzkum do všech oborů

 • čtvrtek 6.9.2018 16:00 – 17:00
   

Zde Vám předkládáme k nahlédnutí užitečné informace - Manuál pro rodiče >>>
 

Požadavky k talentovým zkouškám (dle jednotlivých oborů):

Hudební obor:

 • Rytmické cítění: vytleskat reprodukovaně rytmické cvičení
 • Hudební paměť: v duchu si zapamatovat krátký zahraný úryvek a zazpívat jej
 • Hudební sluch: zpěv lidové písničky (např. Kočka leze dírou)
 • Hudební představivost: poznat a reprodukovat zahraný tón

 

Výtvarný obor:

Zájemci o studium se dostaví do ateliéru VO se souborem 5-10 domácích výtvarných prací dle vlastního výběru, které nevznikly ve škole, pod vedením pedagoga.
Na místě pak kreslí studijní kresbu (starší žáci- zátiší, busta atd.), nebo zpracovávají dané téma (mladší žáci - zážitek z prázdnin, ZOO a pod).

 

Literárně-dramatický obor:

 • přednes krátkého textu (poezie, próza, monolog)
 • pantomima dle zadání (činnost, věc)
 • krátká improvizace na dané téma (obvykle s některým z přítomných žáků LDO)

 

Taneční obor:

V průběhu talentových zkoušek sledujeme u dětí jejich taneční projev, hudební a rytmické cítění, pružnost, ohebnost a držení těla.
Děti se na talentové zkoušky dostaví v cvičebním úboru (tričko, legíny).